Kinh doanh Hạ tầng Công nghiệp

Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng

19 - 06 - 2018

Ngày 27/6/2020, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã trao Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày ...

Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

31 - 05 - 2018

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

Thong ke