Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

Địa chỉ: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội - Đông Anh - Hà Nội
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

- Địa điểm: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm

- Vốn đầu tư: 579 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2015-2018

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

- Địa điểm: xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm

- Vốn đầu tư: 579 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2015-2018

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

Thong ke