Giới thiệu

Sứ mệnh phát triển

28 - 06 - 2018

Luôn luôn hành động theo Hiến pháp và luật pháp quốc gia và thông lệ quốc tế; Định hướng theo thị hiếu người tiêu dùng trên cơ sở luật pháp và sự phát triển ...

Mục tiêu hoạt động

28 - 06 - 2018

Việt Nam một đất nước có nền kinh tế non trẻ, nhưng có bề dầy lịch sử về dựng nước, giữ nước, có một nền văn hiến lâu đời và hơn hết là có một vị trí thuận lợi ...

Lịch sử hình thành

28 - 06 - 2018

Công ty Trường An được hình thành từ việc tổ chức, tập hợp đội ngũ những chuyên gia, nhà tư vấn trên các lĩnh vực. Thành lập và hoạt động chính thức theo giấy ...

GIỚI THIỆU CHUNG

28 - 06 - 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An xin trân trọng gửi tới quý khách, cán bộ nhân viên, bạn hữu, đại gia đình lời chức sức khỏe, bình an, hạnh ...

Thong ke