Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng

Địa chỉ: Khu Đồng Rộc, Đồng Bùi, Xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội
Diện tích: 30ha
Mô tả: Ngày 27/6/2020, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã trao Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An làm chủ đầu tư.

Năm 2018, Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng được quy hoạch thành lập mới theo Văn bản thỏa thuận của Bộ Công thương và Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố danh mục kêu gọi đầu tư các dự án, trong đó có dự án Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng quy mô 30ha.

Ngày 27/6/2020 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị: “Hà Nội 2020 – Hợp tác Đầu tư và Phát triển”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đại diện lãnh đạo chính phủ: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Các đồng chí Ủy viên trung ương đảng, Bộ trưởng, lãnh đạo các ngành trực thuộc trung ương. Đại diện Lãnh đạo thành phố Hà Nội có đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy; Cùng các đồng chí Lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí Giám đốc các Sở, ngành; các đồng chí bí thư, chủ tịch 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội nghị, dưới sự chỉ đạo và chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành và Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó, có Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 26/06/2020 của UBND Thành phố về việc thành lập Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An làm chủ đầu tư. Đây là một trong những bước tiến quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hữu Bằng, là tiền đề pháp lý để giải quyết những vấn đề bức xúc về mặt bằng sản xuất, tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hữu Bằng.

Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng dự kiến đáp ứng cho khoảng714 (diện tích đất từ 250m2 - 1000m2) doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cá nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật phải di dời và có nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất cơ sở hiện có.

Cơ cấu sử dụng đất của Cụm công nghiệp Làng nghề Hữu Bằng:

Tổng diện tích đất nghiên cứu là: 297.500 m2

Trong đó:

1. Khu trung tâm văn phòng:

Khoảng lùi từ chỉ giới đỏ và các ranh giới lô đất tuân thủ QCVN 01:2019.

Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

Tầng cao tối đa: 5 tầng

Hệ số sử dụng đất: 3,0

Cao độ nền tầng trệt: +0~0.5 m (so với cốt vỉa hè).

2. Khu nhà xưởng sản xuất:

Mật độ xây dựng tối đa: 70%.

Tầng cao tối đa: 3 tầng

Hệ số sử dụng đất: 0,7-2,1 lần

Cao độ nền tầng trệt: +0~0.5 m (so với cốt vỉa hè).

Độ cao tối đa: 15m.

3. Khu kỹ thuật (xử lý nước thải, rác thải):

Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

Tầng cao tối đa: 1 tầng

Cao độ nền tầng trệt: +0~0.5 m (so với cốt vỉa hè).

Độ cao tối đa: 9m.

4. Cây xanh:

- Tỷ lệ diện tích đất cây xanh: 10%

- Định hướng tổ chức không gian: Cây xanh trong Cụm công nghiệp bao gồm cây xanh vỉa hè, dải cây xanh cách ly xung quanh Cụm công nghiệp và cây xanh tập trung. Cây xanh cách ly và cây xanh tập trung có thể bố trí kết hợp bãi đỗ xe.

5. Mật độ xây dựng gộp:  ≤ 50%.

Thong ke