Dự án Khu hỗn hợp nhà ở và công trình phụ trợ Minh Tâm

02 - 07 - 2018


Nội dung Hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An và Công ty TNHH Thương mại Minh Tâm tập trung giải quyết các thủ ...

Tư vấn thiết kế

04 - 06 - 2018

Đo đạc bản đồ địa hình khu vực xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 và các loại tỷ lệ khác. Khảo sát địa chất công trình. Thiết kế chi tiết (trên cơ sở thiết kế cơ bản ...

Tư vấn đầu tư

04 - 06 - 2018


- Lập hồ sơ xin phép đầu tư.
- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.
- Soạn thảo Đơn xin phép đầu tư, Điều lệ công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn ...

Tư vấn đầu tư

31 - 05 - 2018

Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn dự án đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong nhiều lĩnh vực

Tư vấn thiết kế Trường An

31 - 05 - 2018

Với đội ngũ các Kiến trúc sư công trình, kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư đô thị, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thiết kế hệ thống điện và cấp thoát nước công trình có bề ...

Thong ke