GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An xin trân trọng gửi tới quý khách, cán bộ nhân viên, bạn hữu, đại gia đình lời chức sức khỏe, bình an, hạnh phúc và phát triển.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An được hình thành, phát triển trên cơ sở tập hợp, đoàn kết các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học có năng lực và tâm huyết thành một tổ chức và chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102179613 (được chuyển đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016048) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 5 tháng 3 năm 2007.

Với trên 68 cán bộ, nhân viên, cộng tác viên là những giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành chuyên cung cấp các dịch vụ: Khoa học, pháp lý, tài chính, thiết kế, quản lý dự án, giám sát, dịch vụ môi trường … Bằng năng lực sẵn có Công ty đặt ra mục tiêu "Thời gian - Chất lượng - Uy tín -  Hiệu quả" và lấy phương châm hoạt động "Tận tuỵ - Năng động - Sáng tạo" là nền tảng cho sự phát triển bền vững và luôn luôn đề cao vai trò của khách hàng bằng sự tôn trọng, tính cầu thị, trung thực. Công ty đang nỗ lực phấn đấu để trở thành nhà tư vấn, nhà đầu tư chuyên nghiệp, có đẳng cấp quốc gia và tầm quốc tế.

Thực tiễn cho thấy chìa khoá cho sự thành công là phải đổi mới tư duy và áp dụng sáng tạo khoa học - công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành, luôn định hướng theo thị trường. Đồng thời phải tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học, đầu tư phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết trong phạm vi quốc gia và quốc tế, đa dạng hoá lĩnh vực phục vụ cộng đồng.

Chúng tôi cam kết với khách hàng và các Cổ đông sẽ là một tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho tập thể cơ quan và lợi ích cộng đồng.

Chủ tịch HĐQT 

Thong ke