Xử lý hành vi hủy hoại đất đai theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP

05 - 12 - 2020


Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử ...

Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường theo quy định mới nhất

28 - 11 - 2020


Thông thường khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường. Tuy nhiên, pháp luật còn quy định các trường hợp thu hồi đất mà không được ...

Dự án đầu tư, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp có thuộc diện nhà nước thu hồi không?

28 - 11 - 2020


Cụm công nghiệp thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng được quy định tại Điều 62 Luật đất đai năm 2013 ...

Bồi thường khi thu hồi đất không có sổ đỏ

28 - 11 - 2020


Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa có sổ đỏ nhưng bị thu hồi đất để thực hiện dự án thì chế độ bồi thường ra sao?

Một số quy định mới về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013

11 - 10 - 2018


Luật Đất đai năm 2003 ra đời là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, cũng như phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong ...

Thong ke