MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Việt Nam một đất nước có nền kinh tế non trẻ, nhưng có bề dầy lịch sử về dựng nước, giữ nước, có một nền văn hiến lâu đời và hơn hết là có một vị trí thuận lợi về địa lý kinh tế, an ninh quốc phòng của khu vực và quốc tế. Mặt khác, trước những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, Công ty Trường An nhận thức sâu sắc rằng để có thể tồn tại và phát triển cần phải xác định rõ:

- Mục tiêu hoạt động “Thời gian - Chất lượng - Uy tín -  Hiệu quả"

- Phương châm hành động "Tận tuỵ - Năng động - Sáng tạo"

là nền tảng cho sự phát triển bền vững và luôn luôn coi trọng vai trò của khách hàng bằng sự tôn trọng, tính cầu thị, trung thực để trở thành nhà tư vấn, nhà đầu tư chuyên nghiệp, có đẳng cấp quốc gia và tầm quốc tế.

 

Thong ke