Tư vấn thiết kế

17:21 04/06/2018

Đo đạc bản đồ địa hình khu vực xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 và các loại tỷ lệ khác. Khảo sát địa chất công trình. Thiết kế chi tiết (trên cơ sở thiết kế cơ bản của chủ đầu tư) Phần xây dựng (tổng mặt bằng, kiến trúc, nền móng, xây dựng). Phần cung cấp điện cho từng thiết bị trong các hạng mục công trình bên ngoài.

- Đo đạc bản đồ địa hình khu vực xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 và các loại tỷ lệ khác.
- Khảo sát địa chất công trình.
- Thiết kế chi tiết (trên cơ sở thiết kế cơ bản của chủ đầu tư)
- Phần xây dựng (tổng mặt bằng, kiến trúc, nền móng, xây dựng).
- Phần cung cấp điện cho từng thiết bị trong các hạng mục công trình bên ngoài.
- Thiết kế chiếu sáng trong và bên ngoài
- Hệ thống cung cấp khí nén, nhiệt, hơi nước, thông gió điều hoà...
- Hệ thống cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt và cưú hoả.
- Hệ thống báo cháy bán tự động và tự động.
- Hệ thống truyền thanh.
- Hệ thống điện thoại.
- Hệ thống xử lý nước thải và thải nước mặt.
- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thiết kế các thiết bị phi tiêu chuẩn. Sản phẩm thiết kế (bằng chương trình Autocad).

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Tin liên quan