Pháp luật Xây dựng - Quy hoạch

Giai đoạn giải quyết các thủ tục để tiến hành xây dựng

04 - 06 - 2018


- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cho thuê đất, giao đất cho chủ đầu tư.
- Lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng.
- Lập đề án cứu hoả và xin giấy ...

Thong ke