Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: TP huế – Thừa thiên Huế. - Huế - Thừa Thiên Huế
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: TP huế – Thừa thiên Huế.

- Cơ quan chủ quản: UBND TP Huế.

- Chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Tổng vốn ĐT: 65,2 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện: 2007.

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: TP huế – Thừa thiên Huế.

- Cơ quan chủ quản: UBND TP Huế.

- Chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Tổng vốn ĐT: 65,2 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện: 2007.

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: TP huế – Thừa thiên Huế.

- Cơ quan chủ quản: UBND TP Huế.

- Chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Tổng vốn ĐT: 65,2 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện: 2007.

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Thong ke