Dự án Văn phòng giới thiệu sản phẩm kết hợp kho chứa hàng

Địa chỉ: Xóm Bãi – Xã Uy Nỗ - Đông Anh – HN - Đông Anh - Hà Nội
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT

- Địa điểm: Xóm Bãi – Xã Uy Nỗ - Đông Anh – HN

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển XD Minh Phương

- Vốn đầu tư: 15 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: Xóm Bãi – Xã Uy Nỗ - Đông Anh – HN

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển XD Minh Phương

- Vốn đầu tư: 15 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: Xóm Bãi – Xã Uy Nỗ - Đông Anh – HN

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển XD Minh Phương

- Vốn đầu tư: 15 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Thong ke