Dự án Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk

Địa chỉ: Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Diện tích: 56000m2
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC - lập TDT.

- Địa điểm: Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk
- Vốn đầu tư: 320 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: 2009
Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC - lập TDT.
- Địa điểm: Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk
- Vốn đầu tư: 320 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: 2009
Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC - lập TDT.

Thong ke