Dự án Trụ sở làm việc Sở VHTT - TT - DL Đắk Lắk

Địa chỉ: Địa điểm: 48 Nguyễn Tất Thành – Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: 48 Nguyễn Tất Thành – Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

- Chủ đầu tư: Sở VHTT – TT - DL Đắk Lắk

- Vốn đầu tư: 23 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: 48 Nguyễn Tất Thành – Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

- Chủ đầu tư: Sở VHTT – TT - DL Đắk Lắk

- Vốn đầu tư: 23 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: 48 Nguyễn Tất Thành – Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

- Chủ đầu tư: Sở VHTT – TT - DL Đắk Lắk

- Vốn đầu tư: 23 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Thong ke