Dự án Trụ sở, Hội Trường HDND- UBND Tỉnh Đăk lăk

Địa chỉ: số 09- Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: số 09- Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk

- Chủ đầu tư: VP UBND tỉnh Đăk Lăk

- Vốn đầu tư: 185 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: số 09- Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk

- Chủ đầu tư: VP UBND tỉnh Đăk Lăk

- Vốn đầu tư: 185 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: số 09- Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk

- Chủ đầu tư: VP UBND tỉnh Đăk Lăk

- Vốn đầu tư: 185 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2009

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Thong ke