Dự án Trạm trung chuyển xe buýt và cây xanh kết hợp bãi đỗ xe Đông Hà Nội

Địa chỉ: xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội - Đông Anh - Hà Nội
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

- Địa điểm: xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội

- Vốn đầu tư: 34 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2010-2018

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

- Địa điểm: xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng và Vận tải Đông Hà Nội

- Vốn đầu tư: 34 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2010-2018

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế tổng mặt bằng, thiết kế BVTC – lập TDT

Thong ke