Dự án Làng Sinh thái nghỉ ngơi – an dưỡng và Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Địa chỉ: Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội - Từ Liêm - Hà Nội
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự _án, Giải phóng mặt bằng, pháp lý

- Địa điểm: Xuân Phương -  Từ Liêm - Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ ứng dụng tin học và Dịch vụ du lịch (ECCO)

- Vốn đầu tư: 789 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2010

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự _án, Giải phóng mặt bằng, pháp lý.

- Địa điểm: Xuân Phương -  Từ Liêm - Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ ứng dụng tin học và Dịch vụ du lịch (ECCO)

- Vốn đầu tư: 789 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2010

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự _án, Giải phóng mặt bằng, pháp lý.

- Địa điểm: Xuân Phương -  Từ Liêm - Hà Nội

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ ứng dụng tin học và Dịch vụ du lịch (ECCO)

- Vốn đầu tư: 789 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2010

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự _án, Giải phóng mặt bằng, pháp lý.

Thong ke