Dự án khu hành chính tập trung TP huế

Địa chỉ: TP Huế - Thừa Thiên huế - Huế - Thừa Thiên Huế
Diện tích:
Mô tả: Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Địa điểm: TP Huế - Thừa Thiên huế

- Chủ đầu tư: BQLDA  các công trình TP Huế. 

- Vốn đầu tư: 125 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: TP Huế - Thừa Thiên huế

- Chủ đầu tư: BQLDA  các công trình TP Huế. 

- Vốn đầu tư: 125 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

- Địa điểm: TP Huế - Thừa Thiên huế

- Chủ đầu tư: BQLDA  các công trình TP Huế. 

- Vốn đầu tư: 125 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: 2008

Nội dung Hợp đồng: Tư vấn Lập dự án, thiết kế BVTC – lập TDT.

Thong ke