Đầu tư

Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở Kim Liên
Dự án Shapphire Plaza

Tư vấn

Dịch vụ tư vấn đầu tư của Trường An
Dịch vụ tư vấn thiết kế của Trường An

Thư viện

Gỗ dán, ván ép khối lượng lớn
Luật Khoa học và Công nghệ 2013