Tin tức » Tin tức nội bộ

Thông báo về cuộc thi ảnh về phát triển bền vững với chủ đề “Kinh tế xanh”
25/03/2011 |11:17:00

Được sự chấp thuận  theo văn bản số 05/MTNATL-NA, ngày 10/01/2011 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Trung tâm Phát triển Kinh tế Môi trường phối hợp một số tổ chức, cơ quan có liên quan, tổ chức cuộc thi ảnh về phát triển bền vững với chủ đề Kinh tế xanh”. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội, các tổ chức trên các lĩnh vực về công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống, màu xanh trái đất và tương lai tốt đẹp cho nhân loại

Chi tiết...

Thông báo tuyển dụng cán bộ
01/04/2011 |09:54:00

Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Trường An (TACON) hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng, khoa học và công nghệ, môi trường và điều tra xã hội học ...


Chi tiết...