Tư vấn » Tư vấn thiết kế

Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn TN Vĩnh Phúc


- Địa điểm

: 69 – Nguyễn Chí Thanh – TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

- Chủ đầu t­ư

: Tỉnh đoàn Thanh Niên Vĩnh Phúc

- Tổng vốn đầu tư

: 6,5 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện

: 2009 - 2010

- Công việc thực hiện

: lập báo cáo KTKT