Tư vấn » Tư vấn thiết kế

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê


Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê

-         Địa điểm                            : 1A Láng Hạ - Hà Nội

-         Chủ đầu tư                          : Công ty CP Đầu tư Láng Hạ

-         Vốn đầu tư                          : 350 tỷ đồng

-         Thời gian thực hiện            : 2007