Tư vấn » Tư vấn thiết kế

Dự án khu hành chính tập trung TP Huế


  

- Địa điểm

: TP Huế - Thừa Thiên huế

- Chủ đầu t­ư

: BQLDA  cỏc cụng trình TP Huế. 

- Tổng vốn đầu tư

: 75 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện

: 2009

- Công việc thực hiện

: Giải nhì PAKT