Tư vấn » Tư vấn đầu tư

Dự án Văn phòng giới thiệu sản phẩm kết hợp kho chứa hàng


-         Địa điểm                            : Xóm bãi – Xã Uy Nỗ - Huyện Đông Anh – Hà Nội

-         Chủ đầu tư                         : Công ty TNHH Phát triển xây dựng Minh Phương

-         Vốn đầu tư                         : 15 tỷ đồng

-         Thời gian thực hiện              : 2008