Tư vấn » Tư vấn đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư của Trường An


Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng Trường An với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn dự án đầu tư cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trong nhiều lĩnh vực, như: Sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, cơ sở hạ tầng, kinh doanh bất động sản, y tế, du lịch, giáo dục, dạy nghề, phân phối hàng hóa… tại Việt Nam. Trường An cung cấp các dịch vụ như sau:  

*   Tư vấn hình thức đầu tư: Hình thức liên doanh, 100% vốn nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trường An tư vấn, hỗ trợ, soạn thảo hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, các thỏa thuận đầu tư khác khi nhà đầu tư thiết lập mối quan hệ cộng tác.

*    Tư vấn lập dự án đầu tư: Phân tích hiệu quả kinh tế, thời gian thu hồi vốn, các yếu tố tác động đến quá trình vận hành dự án, giải pháp, cam kết cần thực hiện; Tư vấn về pháp luật, chủ trương và chính sách đầu tư nói chung, và chính sách, pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư; Dự báo về những biến động của chính sách và pháp luật có khả năng ảnh hưởng đến dự án đầu tư của nhà đầu tư; Các ưu đãi đầu tư;

*   Đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế: Soạn thảo hồ sơ, Giải trình kinh tế kỹ thuật, giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện, các tài liệu cần thiết khác để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư đồng thời thành lập tổ chức kinh tế quản lý dự án. Trường An đại diện nhà đầu tư giải trình các điều kiện tại các cơ quan quản lý chuyên ngành thẩm định trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư;

*   Hoàn tất các thủ tục đưa dự án đi vào hoạt động: Trường An tư vấn, đại diện thực hiện các thủ tục về thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố chất lượng...