Tin tức » Tin tức ngành

Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp nông thôn cấp bách trước ngày 30-7:

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 5513/UBND-NN giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục kết quả thực hiện và kết quả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản mà TP đã có chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP thuộc các lĩnh vực thủy lợi, đê điều, hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào tính chất cấp bách, kết quả triển khai thực hiện của dự án để đề xuất danh mục dự án cần tập trung ưu tiên đầu tư trong năm 2012 nhằm tránh dàn trải và sớm đưa công trình hoàn thành vào phục vụ sản xuất. Công việc này hoàn thành trước ngày 30-7 để báo cáo UBND TP.