Dự án » Khu Công nghiệp

Dự án Nhà máy RHYTHM PRECISION Việt Nam


- Địa điểm                           

: Khu công nghiệp Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội

- Chủ đầu tư                        

: Công ty TNHH RHYTHM PRECISION Việt Nam

- Vốn đầu tư                        

: 28 tỷ đồng                            

- Thời gian thực hiện          

: 2006-2007

- Công việc thực hiện

: Tư vấn pháp lý, hợp tác đầu tư